Chính sách bảo mật

Chúng tôi là ai

Chúng tôi sở hữu website này. Thông qua website này, các sản phẩm khóa vân tay chính hãng sẽ đến với người tiêu dùng nhanh nhất, giá tốt nhất.

Bình luận

Khi khách truy cập để lại bình luận trên trang web, chúng tôi sẽ reply. Xin ghi nhận đóng góp, góp ý quý báu của quý vị

Media

Media được sử dụng tại đây.

Cookies

Văn bản được đề xuất: Nếu bạn viết bình luận trong website, bạn có thể cung cấp cần nhập tên, email địa chỉ website trong cookie. Các thông tin này nhằm giúp bạn không cần nhập thông tin nhiều lần khi viết bình luận khác. Cookie này sẽ được lưu giữ trong một năm.

Nếu bạn vào trang đăng nhập, chúng tôi sẽ thiết lập một cookie tạm thời để xác định nếu trình duyệt cho phép sử dụng cookie. Cookie này không bao gồm thông tin cá nhân và sẽ được gỡ bỏ khi bạn đóng trình duyệt.

Khi bạn đăng nhập, chúng tôi sẽ thiết lập một vài cookie để lưu thông tin đăng nhập và lựa chọn hiển thị. Thông tin đăng nhập gần nhất lưu trong hai ngày, và lựa chọn hiển thị gần nhất lưu trong một năm. Nếu bạn chọn “Nhớ tôi”, thông tin đăng nhập sẽ được lưu trong hai tuần. Nếu bạn thoát tài khoản, thông tin cookie đăng nhập sẽ bị xoá.

Nếu bạn sửa hoặc công bố bài viết, một bản cookie bổ sung sẽ được lưu trong trình duyệt. Cookie này không chứa thông tin cá nhân và chỉ đơn giản bao gồm ID của bài viết bạn đã sửa. Nó tự động hết hạn sau 1 ngày.

Nội dung website khác

Bạn có thể gửi email cho chúng tôi và nhúng website mà bạn muốn chúng tôi lưu ý và mong phản hồi

Chúng tôi chia sẻ dữ liệu của bạn với ai

Dữ liệu của bạn được bảo mật và tuân thủ theo quy định của nhà nước Việt Nam

Dữ liệu của bạn tồn tại bao lâu

Nếu bạn để lại bình luận, bình luận và siêu dữ liệu của nó sẽ được giữ lại vô thời hạn

Các quyền nào của bạn với dữ liệu của mình

Nếu bạn có tài khoản trên trang web này hoặc đã để lại nhận xét, bạn chắc chắn được bảo mật thông tin theo đúng quy định của nhà nước.

Dữ liệu của bạn được gửi đến đâu

Văn bản được đề xuất: Các bình luận của khách (không phải là thành viên) có thể được kiểm tra thông qua dịch vụ tự động phát hiện spam.

Chúng tôi tuân thủ quy định của Chính phủ nước Việt Nam về bảo mật thông tin cá nhân của khách hàng khi đăng ký nhận email, E-poster, số điện thoại.